HHP File

? Cách mở file .HHP? Những phần mềm mở file .HHP và sửa file lỗi. Convert Text HHP file sang định dạng khác.

.HHP File Extension

   
File name HHP File
File Type HTML Help Workshop Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HHP là file gì?

HHP là Developer Files - HTML Help Workshop Project, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một HHP là một dự án giúp tạo ra bởi HTML Help Workshop, một chương trình giúp người dùng tạo ra hệ thống trợ giúp để phân phối với các phần mềm hoặc một trang web. Nó chứa thông tin giúp đỡ dự án sử dụng để biên dịch thành một file .CHM. file HHP được tạo ra khi người dùng tiết kiệm một dự án trong Hội thảo HTML Help.

What is a HHP file?

An HHP file is a help project created by HTML Help Workshop, a program that helps users create help systems to distribute with software or a website. It contains help project information used to compile into a .CHM file. HHP files are created when a user saves a project in HTML Help Workshop.

Cách mở .HHP file

Để mở file .HHP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HHP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HHP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HHP do người dùng đóng góp.

  • HelpScribble
  • Microsoft HTML Help Workshop
  • Microsoft HTML Help Workshop
  • Help Editor
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.Helpware.net
  • FAR by http://www.Helpware.net

Chuyển đổi file .HHP

File .HHP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *