ATY File

ATY là Text Files - Association Type Placeholder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi G&A M.C..

.ATY File Extension

   
File name ATY File
File Type Association Type Placeholder
Nhà phát triển G&A M.C.
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ATY là file gì?

ATY là Text Files - Association Type Placeholder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi G&A M.C..

tập tin giữ chỗ tạo ra khi loại hiệp hội 3D khái niệm bản đồ được xuất khẩu bởi 3D Topicscape; cung cấp khả năng cho một chuyến đi vòng quanh (xuất khẩu một Topicscape, các file và thư mục thay đổi như mong muốn, sau đó tái nhập khẩu nó).

What is a ATY file?

Placeholder file produced when a 3D concept map's association type is exported by 3D Topicscape; provides the capability for a round-trip (export a Topicscape, change files and folders as desired, then re-import it).

Phần mềm mở file .ATY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATY do filegi.com tổng hợp.

  • 3D Topicscape
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Aumentaty Author
  • AnyTime Organizer
  • ISI
  • ISI

Chuyển đổi file .ATY

           

File .ATY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *