ATY File

? Cách mở file .ATY? Những phần mềm mở file .ATY và sửa file lỗi. Convert N/A ATY file sang định dạng khác.

.ATY File Extension

   
File name ATY File
File Type Association Type Placeholder
Nhà phát triển G&A M.C.
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ATY là file gì?

ATY là Text Files - Association Type Placeholder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi G&A M.C..

tập tin giữ chỗ tạo ra khi loại hiệp hội 3D khái niệm bản đồ được xuất khẩu bởi 3D Topicscape; cung cấp khả năng cho một chuyến đi vòng quanh (xuất khẩu một Topicscape, các file và thư mục thay đổi như mong muốn, sau đó tái nhập khẩu nó).

What is a ATY file?

Placeholder file produced when a 3D concept map's association type is exported by 3D Topicscape; provides the capability for a round-trip (export a Topicscape, change files and folders as desired, then re-import it).

Cách mở .ATY file

Để mở file .ATY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATY do người dùng đóng góp.

  • 3D Topicscape
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Aumentaty Author
  • AnyTime Organizer
  • ISI
  • ISI

Chuyển đổi file .ATY

File .ATY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *