HHSL File

HHSL là Game Files - Hockey High Score List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Evert Etienne.

.HHSL File Extension

   
File name HHSL File
File Type Hockey High Score List File
Nhà phát triển Evert Etienne
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.6 ★ (5 Bình chọn)

File .HHSL là file gì?

HHSL là Game Files - Hockey High Score List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Evert Etienne.

Tập tin được tạo ra bởi Shooting thực hành, một trò chơi khúc côn cầu nơi bàn thắng người chơi bắn cho điểm cao; chứa một tập hợp các điểm cao được lưu trữ như một loạt các dòng trong một định dạng văn bản đơn giản; sử dụng để duy trì một lịch sử điểm cao trong trò chơi.

What is a HHSL file?

File created by Shooting Practice, a hockey game where players shoot goals for high scores; contains a collection of high scores stored as a series of lines in a plain text format; used to retain a history of high scores within the game.

Phần mềm mở file .HHSL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HHSL do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .HHSL

           

File .HHSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *