ANTISPAM5 File

? Cách mở file .ANTISPAM5? Những phần mềm mở file .ANTISPAM5 và sửa file lỗi. Convert N/A ANTISPAM5 file sang định dạng khác.

.ANTISPAM5 File Extension

   
File name ANTISPAM5 File
File Type Personal AntiSpam Settings File
Nhà phát triển Intego
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ANTISPAM5 là file gì?

ANTISPAM5 là Settings Files - Personal AntiSpam Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intego.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Antispam cá nhân, một chương trình được sử dụng để lọc các tin nhắn email không mong muốn; lưu các thiết lập bộ lọc của người dùng, chẳng hạn như danh sách đen và trắng, tập tin đính kèm và URL bộ lọc, và các bộ lọc từ vựng thông minh; sử dụng cho Apple Mail và Microsoft Outlook email.

What is a ANTISPAM5 file?

Settings file created by Personal Antispam, a program used for filtering unwanted email messages; saves the user's filter settings, such as black and white lists, attachment and URL filters, and intelligent lexical filters; used for Apple Mail and Microsoft Outlook email.

Cách mở .ANTISPAM5 file

Để mở file .ANTISPAM5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANTISPAM5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANTISPAM5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANTISPAM5 do người dùng đóng góp.

  • Intego Mac Internet Security X9

Chuyển đổi file .ANTISPAM5

File .ANTISPAM5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *