ANTMPL File

? Cách mở file .ANTMPL? Những phần mềm mở file .ANTMPL và sửa file lỗi. Convert N/A ANTMPL file sang định dạng khác.

.ANTMPL File Extension

   
File name ANTMPL File
File Type Adobe Edge Animate Template File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ANTMPL là file gì?

ANTMPL là Page Layout Files - Adobe Edge Animate Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin mẫu được tạo ra bởi Adobe Cạnh Animate, một chương trình được sử dụng để làm cho nội dung Web hoạt hình; chứa một mẫu ban đầu hoặc được xác định trước, có thể giữ hình ảnh, văn bản, phông chữ, biểu tượng, và những thay đổi tùy chỉnh khác; có thể được phân phối miễn phí và được lưu trữ trên hệ thống tập tin.

What is a ANTMPL file?

Template file created by Adobe Edge Animate, a program used for making animated Web content; contains an original or predefined template, which can hold images, text, font, symbols, and other custom changes; can be freely distributed and stored on the file system.

Cách mở .ANTMPL file

Để mở file .ANTMPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANTMPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANTMPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANTMPL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Animate CC
  • Adobe Edge Animate CC
  • Adobe Edge Animate CC

Chuyển đổi file .ANTMPL

File .ANTMPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *