ANX File

? Cách mở file .ANX? Những phần mềm mở file .ANX và sửa file lỗi. Convert XML ANX file sang định dạng khác.

.ANX File Extension

   
File name ANX File
File Type 1HotDocs Answer File
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .ANX là file gì?

ANX là Data Files - 1HotDocs Answer File, dưới định dạng XML được phát triển bởi HotDocs.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi HotDocs, một ứng dụng chuẩn bị tài liệu; tiết kiệm "câu trả lời", mà được sử dụng để điền vào các trường trong một tài liệu dạng HotDocs (.HFD hoặc .HPD tập tin); lưu sử dụng XML định dạng và cho phép tái sử dụng các câu trả lời cho nhiều tài liệu.

What is a ANX file?

Data file created by HotDocs, a document preparation application; saves "answers," which are used to fill the fields in a HotDocs form document (.HFD or .HPD file); saved using XML formatting and enables reuse of answers for multiple documents.

Cách mở .ANX file

Để mở file .ANX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANX do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • HotDocs
  • HotDocs
  • Free Download Manager
  • jetAudio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ANX

File .ANX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *