AO File

AO là Page Layout Files - ActionOutline Outline File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Green Parrots Software.

.AO File Extension

   
File name AO File
File Type ActionOutline Outline File
Nhà phát triển Green Parrots Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AO là file gì?

AO là Page Layout Files - ActionOutline Outline File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Green Parrots Software.

Phác thảo tạo ra và được sử dụng bởi ActionOutline, một ứng dụng dùng để sắp xếp những suy nghĩ và ý tưởng của người dùng; lưu giữ một cách bố trí phác thảo, bao gồm thông tin về văn bản, phong cách, hình ảnh và các mặt hàng khác.

What is a AO file?

Outline created and used by ActionOutline, an application used to organize a user's thoughts and ideas; stores an outline layout, which includes information about text, styles, images and other items.

Phần mềm mở file .AO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AO do filegi.com tổng hợp.

  • Green Parrots Software ActionOutline
  • ActionOutline Pro
  • ActionOutline Pro
  • ActionOutline Lite
  • ActionOutline Pro Standard Edition

Chuyển đổi file .AO

           

File .AO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *