AOD File

? Cách mở file .AOD? Những phần mềm mở file .AOD và sửa file lỗi. Convert N/A AOD file sang định dạng khác.

.AOD File Extension

   
File name AOD File
File Type Dynamics AX Object Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .AOD là file gì?

AOD là Misc Files - Dynamics AX Object Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu đối tượng ứng dụng được tạo ra với phần mềm quản lý kinh doanh của Microsoft Dynamics AX; chứa các ứng dụng Object Lớp danh sách; sử dụng cho việc lựa chọn lớp của ứng dụng để sửa đổi.

What is a AOD file?

Application object data file created with Microsoft Dynamics AX business management software; contains the Application Object Layer list; used for selecting layers of the application to modify.

Cách mở .AOD file

Để mở file .AOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOD do người dùng đóng góp.

  • AOL
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Astra R-Nesting Evaluation

Chuyển đổi file .AOD

File .AOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *