AOF File

? Cách mở file .AOF? Những phần mềm mở file .AOF và sửa file lỗi. Convert N/A AOF file sang định dạng khác.

.AOF File Extension

   
File name AOF File
File Type Artlantis Object File
Nhà phát triển Abvent Group
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AOF là file gì?

AOF là 3D Image Files - Artlantis Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Abvent Group.

image file 3D được sử dụng bởi Artlantis Render & phần mềm Studio, được sử dụng bởi các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế để tạo dựng hình 3D; tiết kiệm một đối tượng 3D có thể được sử dụng như một phần của một cảnh Artlantis (.ATL tập tin dự án).

What is a AOF file?

3D image file used by Artlantis Render & Studio software, which are used by architects and designers for generating 3D renderings; saves a 3D object that can be used as part of an Artlantis scene (.ATL project file).

Cách mở .AOF file

Để mở file .AOF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AOF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AOF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOF do người dùng đóng góp.

  • Artlantis Application
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Artlantis Render

Chuyển đổi file .AOF

File .AOF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *