AOI File

? Cách mở file .AOI? Những phần mềm mở file .AOI và sửa file lỗi. Convert Binary AOI file sang định dạng khác.

.AOI File Extension

   
File name AOI File
File Type 1Art of Illusion 3D Scene
Nhà phát triển Peter Eastman
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .AOI là file gì?

AOI là 3D Image Files - 1Art of Illusion 3D Scene, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Peter Eastman.

tập tin hình ảnh 3D được tạo ra bởi Art of Illusion, miễn phí, mã nguồn mở chương trình xây dựng mô hình 3D; có thể chứa các đối tượng 3D, kết cấu, hình ảnh động, và các yếu tố cảnh khác; tài liệu tham khảo hình ảnh bên ngoài nhưng không lưu trữ chúng trong file AOI riêng của mình.

What is a AOI file?

3D image file created by Art of Illusion, a free, open source 3D modeling program; may contain 3D objects, textures, animations, and other scene elements; references external images but does not store them in the AOI file itself.

Cách mở .AOI file

Để mở file .AOI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AOI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AOI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOI do người dùng đóng góp.

  • Art of Illusion
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ERDAS IMAGINE
  • Start Art of Illusion

Chuyển đổi file .AOI

File .AOI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *