AOIS File

? Cách mở file .AOIS? Những phần mềm mở file .AOIS và sửa file lỗi. Convert Text AOIS file sang định dạng khác.

.AOIS File Extension

   
File name AOIS File
File Type CFS Console Add-on Installer Settings File
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .AOIS là file gì?

AOIS là Settings Files - CFS Console Add-on Installer Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zaplots.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi CFS Console, một tiện ích được sử dụng để cài đặt chương trình Zaplots; chứa mã nguồn cần thiết cho việc sao chép một tập tin .ADDON để Console CFS; được sử dụng để cài đặt và chạy add-ons.

What is a AOIS file?

Settings file used by CFS Console, a utility used for installing Zaplots programs; contains the source code required for copying an .ADDON file to the CFS Console; used for installing and running add-ons.

Cách mở .AOIS file

Để mở file .AOIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AOIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AOIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOIS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .AOIS

File .AOIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *