AOL File

? Cách mở file .AOL? Những phần mềm mở file .AOL và sửa file lỗi. Convert N/A AOL file sang định dạng khác.

.AOL File Extension

   
File name AOL File
File Type America Online File
Nhà phát triển AOL
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .AOL là file gì?

AOL là Misc Files - America Online File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AOL.

Nộp cài đặt với phần mềm America Online; được sử dụng bởi một số tính năng của chương trình AOL; ví dụ, các tập tin "payment.aol" được sử dụng bởi Shopping Assistant AOL.

What is a AOL file?

File installed with America Online software; used by certain features of the AOL program; for example, the file "payment.aol" is used by the AOL Shopping Assistant.

Cách mở .AOL file

Để mở file .AOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AOL

File .AOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *