APPLET File

? Cách mở file .APPLET? Những phần mềm mở file .APPLET và sửa file lỗi. Convert Text APPLET file sang định dạng khác.

.APPLET File Extension

   
File name APPLET File
File Type Eclipse Java Applet Policy File
Nhà phát triển Eclipse
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (31 Bình chọn)

File .APPLET là file gì?

APPLET là Developer Files - Eclipse Java Applet Policy File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Eclipse.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Eclipse, một ứng dụng phát triển phần mềm; được tạo ra bởi Eclipse tự động khi tạo một dự án Applet mới và lưu vào thư mục gốc của dự án là tập tin java.security.policy; chứa điều khoản bảo mật cho applet.

What is a APPLET file?

Developer file created by Eclipse, a software development application; generated by Eclipse automatically when creating a new applet project and saved to the project root folder as the file java.security.policy; contains security permissions for the applet.

Cách mở .APPLET file

Để mở file .APPLET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPLET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPLET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPLET do người dùng đóng góp.

  • WinRAR

Chuyển đổi file .APPLET

File .APPLET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *