APPLET File

APPLET là Developer Files - Eclipse Java Applet Policy File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Eclipse.

.APPLET File Extension

   
File name APPLET File
File Type Eclipse Java Applet Policy File
Nhà phát triển Eclipse
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (31 Bình chọn)

File .APPLET là file gì?

APPLET là Developer Files - Eclipse Java Applet Policy File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Eclipse.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Eclipse, một ứng dụng phát triển phần mềm; được tạo ra bởi Eclipse tự động khi tạo một dự án Applet mới và lưu vào thư mục gốc của dự án là tập tin java.security.policy; chứa điều khoản bảo mật cho applet.

What is a APPLET file?

Developer file created by Eclipse, a software development application; generated by Eclipse automatically when creating a new applet project and saved to the project root folder as the file java.security.policy; contains security permissions for the applet.

Phần mềm mở file .APPLET

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPLET do filegi.com tổng hợp.

  • WinRAR

Chuyển đổi file .APPLET

           

File .APPLET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *