LIGHTKEYFXT File

? Cách mở file .LIGHTKEYFXT? Những phần mềm mở file .LIGHTKEYFXT và sửa file lỗi. Convert N/A LIGHTKEYFXT file sang định dạng khác.

.LIGHTKEYFXT File Extension

   
File name LIGHTKEYFXT File
File Type Lightkey Fixture File
Nhà phát triển Monospace
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LIGHTKEYFXT là file gì?

LIGHTKEYFXT là Settings Files - Lightkey Fixture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Monospace.

Một tập tin LIGHTKEYFXT chứa một hồ sơ cho bóng đèn chiếu sáng sử dụng bởi Lightkey, một chương trình chuyên nghiệp dùng để cấu hình và điều khiển DMX-tương thích thiết bị chiếu sáng với nhiều loại hình địa điểm. Nó lưu trữ thông tin hồ sơ, bao gồm tên và mô hình của các đèn chiếu sáng, cùng với số lượng các kênh truyền hình những ứng dụng fixture, và chùm, chảo, và nghiêng tính chất của trận đấu. file LIGHTKEYFXT cũng có thể chứa bình luận do người dùng nhập vào.

What is a LIGHTKEYFXT file?

A LIGHTKEYFXT file contains a profile for a light fixture used by Lightkey, a professional program used to configure and control DMX-compatible lighting fixtures for various types of venues. It stores profile information, which includes the name and model of the light fixture, along with the number of channels the fixture uses, and the beam, pan, and tilt properties of the fixture. LIGHTKEYFXT files may also contain user-entered comments.

Cách mở .LIGHTKEYFXT file

Để mở file .LIGHTKEYFXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIGHTKEYFXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIGHTKEYFXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIGHTKEYFXT do người dùng đóng góp.

  • Monospace Lightkey

Chuyển đổi file .LIGHTKEYFXT

File .LIGHTKEYFXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *