HE4 File

? Cách mở file .HE4? Những phần mềm mở file .HE4 và sửa file lỗi. Convert N/A HE4 file sang định dạng khác.

.HE4 File Extension

   
File name HE4 File
File Type Humongous Entertainment Sound Archive
Nhà phát triển Humongous Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HE4 là file gì?

HE4 là Game Files - Humongous Entertainment Sound Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Humongous Entertainment.

tập tin một HE4 là một kho lưu trữ âm thanh được sử dụng bởi trò chơi Humongous Entertainment, chẳng hạn như béo Bear và sân sau bóng đá. Nó chứa nhiều file âm thanh chơi trong gameplay. file HE4 thường được sử dụng để lưu trữ âm nhạc trong trò chơi.

What is a HE4 file?

An HE4 file is a sound archive used by Humongous Entertainment games, such as Fatty Bear and Backyard Soccer. It contains multiple sound files played during gameplay. HE4 files are typically used for storing the music in the game.

Cách mở .HE4 file

Để mở file .HE4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HE4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HE4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HE4 do người dùng đóng góp.

  • HE games music extractor
  • ScummVM
  • ScummVM

Chuyển đổi file .HE4

File .HE4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *