AM1 File

AM1 là Game Files - Adventure Maker, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Adventure Maker Team.

.AM1 File Extension

   
File name AM1 File
File Type Adventure Maker
Nhà phát triển The Adventure Maker Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AM1 là file gì?

AM1 là Game Files - Adventure Maker, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Adventure Maker Team.

Tập tin được tạo ra bởi cuộc phiêu lưu Maker, một chương trình dùng để tạo trò chơi point-and-click cho Windows và Sony PlayStation Portable (PSP), iPhone, và iPod touch; chứa tất cả các file trò chơi đóng gói, bao gồm hình ảnh và các kịch bản trò chơi.

What is a AM1 file?

File created by Adventure Maker, a program used for creating point-and-click games for Windows and the Sony PlayStation Portable (PSP), iPhone, and iPod touch; contains all packaged game files, including images and game scripts.

Phần mềm mở file .AM1

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AM1 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • imagePROGRAF Media Configuration Tool
  • imagePROGRAF Media Configuration Tool

Chuyển đổi file .AM1

           

File .AM1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *