BRS File

BRS là Data Files - RoboHelp Browse Sequence File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

.BRS File Extension

   
File name BRS File
File Type RoboHelp Browse Sequence File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BRS là file gì?

BRS là Data Files - RoboHelp Browse Sequence File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Robohelp, một ứng dụng được sử dụng để tạo ra Windows Tài liệu trợ giúp; tiết kiệm một chuỗi duyệt, cho phép bạn đọc giúp đỡ để di chuyển qua một loạt các chủ đề trợ giúp; bao gồm như là một phần của một dự án Robohelp (.XPJ).

What is a BRS file?

File created by RoboHelp, an application used for creating Windows help documentation; saves a browse sequence, which allows the help readers to move through a series of help topics; included as part of a RoboHelp project (.XPJ).

Phần mềm mở file .BRS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRS do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe RoboHelp
  • Boris FX
  • Boris FX
  • Media Player Classic
  • Avid FX
  • Batchrun
  • Batchrun

Chuyển đổi file .BRS

           

File .BRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *