BRS File

? Cách mở file .BRS? Những phần mềm mở file .BRS và sửa file lỗi. Convert Text BRS file sang định dạng khác.

.BRS File Extension

   
File name BRS File
File Type RoboHelp Browse Sequence File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BRS là file gì?

BRS là Data Files - RoboHelp Browse Sequence File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Robohelp, một ứng dụng được sử dụng để tạo ra Windows Tài liệu trợ giúp; tiết kiệm một chuỗi duyệt, cho phép bạn đọc giúp đỡ để di chuyển qua một loạt các chủ đề trợ giúp; bao gồm như là một phần của một dự án Robohelp (.XPJ).

What is a BRS file?

File created by RoboHelp, an application used for creating Windows help documentation; saves a browse sequence, which allows the help readers to move through a series of help topics; included as part of a RoboHelp project (.XPJ).

Cách mở .BRS file

Để mở file .BRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRS do người dùng đóng góp.

  • Adobe RoboHelp
  • Boris FX
  • Boris FX
  • Media Player Classic
  • Avid FX
  • Batchrun
  • Batchrun

Chuyển đổi file .BRS

File .BRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *