AM4 File

? Cách mở file .AM4? Những phần mềm mở file .AM4 và sửa file lỗi. Convert N/A AM4 file sang định dạng khác.

.AM4 File Extension

   
File name AM4 File
File Type AutoPlay Media Studio 4 Project File
Nhà phát triển Indigo Rose
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .AM4 là file gì?

AM4 là Developer Files - AutoPlay Media Studio 4 Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Indigo Rose.

chương trình phần mềm tùy chỉnh được tạo ra với AutoPlay Media Studio, phiên bản 4; có thể kết hợp văn bản, hình ảnh, video, và các phương tiện khác; thường được sử dụng để tạo các bài thuyết trình tương tác và các ứng dụng đa phương tiện.

What is a AM4 file?

Custom software program created with AutoPlay Media Studio, version 4; can incorporate text, images, videos, and other media; often used for creating interactive presentations and multimedia applications.

Cách mở .AM4 file

Để mở file .AM4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AM4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AM4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AM4 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • X-IRS
  • X-IRS

Chuyển đổi file .AM4

File .AM4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *