HEARTSSAVE-MS File

? Cách mở file .HEARTSSAVE-MS? Những phần mềm mở file .HEARTSSAVE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary HEARTSSAVE-MS file sang định dạng khác.

.HEARTSSAVE-MS File Extension

   
File name HEARTSSAVE-MS File
File Type Microsoft Hearts Save File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .HEARTSSAVE-MS là file gì?

HEARTSSAVE-MS là Game Files - Microsoft Hearts Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu được tạo ra bởi Microsoft Hearts, một trò chơi thẻ bao gồm trong Windows; tiết kiệm các thẻ trong tay mỗi người chơi cũng như số lượng các thủ đoạn đoạt; cho phép người chơi tiếp tục nơi ông rời đi trước.

What is a HEARTSSAVE-MS file?

Saved game file created by Microsoft Hearts, a cards game included with Windows; saves the cards in each player's hand as well as the number of tricks won; allows the player to continue where he left off last.

Cách mở .HEARTSSAVE-MS file

Để mở file .HEARTSSAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HEARTSSAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HEARTSSAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HEARTSSAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Hearts

Chuyển đổi file .HEARTSSAVE-MS

File .HEARTSSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *