LWV File

? Cách mở file .LWV? Những phần mềm mở file .LWV và sửa file lỗi. Convert N/A LWV file sang định dạng khác.

.LWV File Extension

   
File name LWV File
File Type Linguistically Enhanced Sound File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LWV là file gì?

LWV là Audio Files - Linguistically Enhanced Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin âm thanh, tương tự như một file .WAV, mà đã được tăng cường với Microsoft Linguistic Thông tin Sound Editing Tool (LISET); thường có âm vị sửa đổi đó cung cấp cho các tiếng nói trong các âm thanh phát âm tập tin lớn hơn.

What is a LWV file?

Audio file, similar to a .WAV file, that has been enhanced with the Microsoft Linguistic Information Sound Editing Tool (LISET); typically has modified phonemes that give the voice in the audio file greater articulation.

Cách mở .LWV file

Để mở file .LWV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LWV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LWV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LWV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Agent
  • List Works
  • List Works
  • Media Player Classic
  • Microsoft Linguistic Information Sound Editing Tool

Chuyển đổi file .LWV

File .LWV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *