APPUP File

APPUP là Misc Files - Erlang Application Upgrade File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Erlang.

.APPUP File Extension

   
File name APPUP File
File Type Erlang Application Upgrade File
Nhà phát triển Erlang
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .APPUP là file gì?

APPUP là Misc Files - Erlang Application Upgrade File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Erlang.

Tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng mà sử dụng Erlang, một công nghệ được sử dụng để xây dựng lớn, khả năng mở rộng hệ thống phần mềm như điện thoại máy tính và các ứng dụng chat với; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa hướng dẫn làm thế nào để nâng cấp hoặc hạ cấp một ứng dụng.

What is a APPUP file?

File used by applications that use Erlang, a technology used for building large, scalable software systems such as computer telephony and instant messaging applications; saved in a plain text format and contains instructions for how to upgrade or downgrade an application.

Phần mềm mở file .APPUP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPUP do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .APPUP

           

File .APPUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *