APPXBUNDLE File

APPXBUNDLE là Developer Files - Windows App Bundle, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

.APPXBUNDLE File Extension

   
File name APPXBUNDLE File
File Type Windows App Bundle
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.7 ★ (3 Bình chọn)

File .APPXBUNDLE là file gì?

APPXBUNDLE là Developer Files - Windows App Bundle, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Hồ APPXBUNDLE là một gói phần mềm ứng dụng được sử dụng để phân phối máy tính để bàn của Windows và các ứng dụng UWP (Universal Windows Platform). Các gói phần mềm có chứa một hoặc nhiều phiên bản của một ứng dụng, mỗi trong số đó được biên dịch cho một kiến ​​trúc vi xử lý cụ thể (x86, x64, hoặc ARM).

What is a APPXBUNDLE file?

An APPXBUNDLE file is an app package that is used for distributing Windows desktop and UWP (Universal Windows Platform) apps. The package contains one or more versions of an app, each of which is compiled for a specific processor architecture (x86, x64, or ARM).

Phần mềm mở file .APPXBUNDLE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPXBUNDLE do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .APPXBUNDLE

           

File .APPXBUNDLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *