APPXBUNDLE File

? Cách mở file .APPXBUNDLE? Những phần mềm mở file .APPXBUNDLE và sửa file lỗi. Convert Zip APPXBUNDLE file sang định dạng khác.

.APPXBUNDLE File Extension

   
File name APPXBUNDLE File
File Type Windows App Bundle
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.7 ★ (3 Bình chọn)

File .APPXBUNDLE là file gì?

APPXBUNDLE là Developer Files - Windows App Bundle, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Hồ APPXBUNDLE là một gói phần mềm ứng dụng được sử dụng để phân phối máy tính để bàn của Windows và các ứng dụng UWP (Universal Windows Platform). Các gói phần mềm có chứa một hoặc nhiều phiên bản của một ứng dụng, mỗi trong số đó được biên dịch cho một kiến ​​trúc vi xử lý cụ thể (x86, x64, hoặc ARM).

What is a APPXBUNDLE file?

An APPXBUNDLE file is an app package that is used for distributing Windows desktop and UWP (Universal Windows Platform) apps. The package contains one or more versions of an app, each of which is compiled for a specific processor architecture (x86, x64, or ARM).

Cách mở .APPXBUNDLE file

Để mở file .APPXBUNDLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPXBUNDLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPXBUNDLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPXBUNDLE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .APPXBUNDLE

File .APPXBUNDLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *