APPXUPLOAD File

? Cách mở file .APPXUPLOAD? Những phần mềm mở file .APPXUPLOAD và sửa file lỗi. Convert Binary APPXUPLOAD file sang định dạng khác.

.APPXUPLOAD File Extension

   
File name APPXUPLOAD File
File Type Windows 8 App Upload Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (16 Bình chọn)

File .APPXUPLOAD là file gì?

APPXUPLOAD là Developer Files - Windows 8 App Upload Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

định dạng gói ứng dụng được giới thiệu với Windows 8; được sử dụng bởi các nhà phát triển khi đóng gói Windows 8 ứng dụng và trình đến Windows Store; chứa cả gói .APPX cũng như biểu tượng gỡ lỗi thông tin cho phép các ứng dụng để ứng dụng báo cáo treo lại cho nhà phát triển để gỡ lỗi và sửa lỗi.

What is a APPXUPLOAD file?

App package format introduced with Windows 8; used by developers when packaging Windows 8 apps and submitting them to the Windows Store; contains both the .APPX package as well as symbol debugging information that allows the app to report app crashes back to the developer for debugging and bug fixes.

Cách mở .APPXUPLOAD file

Để mở file .APPXUPLOAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPXUPLOAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPXUPLOAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPXUPLOAD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .APPXUPLOAD

File .APPXUPLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *