ARC File

? Cách mở file .ARC? Những phần mềm mở file .ARC và sửa file lỗi. Convert Binary ARC file sang định dạng khác.

.ARC File Extension

   
File name ARC File
File Type 1Norton Backup Archive
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (123 Bình chọn)

File .ARC là file gì?

ARC là Backup Files - 1Norton Backup Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

tập tin một ARC là một tập tin sao lưu được tạo bởi các sản phẩm phần mềm Norton, chẳng hạn như Norton 360 và Norton Online Backup. Nó chứa một bản sao lưu các tập tin máy tính tạo ra tự động bởi phần mềm, có thể bao gồm các file người dùng cá nhân cũng như tập tin hệ thống.

What is a ARC file?

An ARC file is a backup file created by Norton software products, such as Norton 360 and Norton Online Backup. It contains a backup of computer files created automatically by the software, which may include personal user files as well as system files.

Cách mở .ARC file

Để mở file .ARC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARC do người dùng đóng góp.

  • Symantec Norton Online Backup
  • Symantec Norton 360
  • Symantec Norton 360
  • Bandizip
  • PowerArchiver
  • ALZip
  • ALZip

Chuyển đổi file .ARC

File .ARC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *