ARC.LH File

? Cách mở file .ARC.LH? Những phần mềm mở file .ARC.LH và sửa file lỗi. Convert N/A ARC.LH file sang định dạng khác.

.ARC.LH File Extension

   
File name ARC.LH File
File Type Nintendo Archive File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (12 Bình chọn)

File .ARC.LH là file gì?

ARC.LH là Data Files - Nintendo Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

Lưu trữ tập tin được sử dụng bởi trò chơi Nintendo Wii, chẳng hạn như đăng Mới hơn Super Mario Bros Wii; chứa LH nén tính trò chơi, chẳng hạn như hình ảnh, âm nhạc, và hình ảnh động; có thể được chỉnh sửa để thay đổi lối chơi.

What is a ARC.LH file?

Archive file used by Nintendo Wii games, such as Newer Super Mario Bros. Wii; contains LH compressed game properties, such as images, music, and animations; can be edited to modify gameplay.

Cách mở .ARC.LH file

Để mở file .ARC.LH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARC.LH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARC.LH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARC.LH do người dùng đóng góp.

  • SZS Modifier
  • Reggie! Level Editor
  • Reggie! Level Editor

Chuyển đổi file .ARC.LH

File .ARC.LH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *