ARCH00 File

? Cách mở file .ARCH00? Những phần mềm mở file .ARCH00 và sửa file lỗi. Convert N/A ARCH00 file sang định dạng khác.

.ARCH00 File Extension

   
File name ARCH00 File
File Type F.E.A.R. Game Archive
Nhà phát triển Sierra
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (12 Bình chọn)

File .ARCH00 là file gì?

ARCH00 là Game Files - F.E.A.R. Game Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sierra.

định dạng lưu trữ dữ liệu được sử dụng bởi F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon), một shooter người đầu tiên trò chơi video; bao gồm dữ liệu trò chơi được tham chiếu bởi F.E.A.R. và cần thiết cho chương trình để chạy; thường không nên được mở bằng tay, nhưng có thể thay đổi cách sử dụng một công cụ lưu trữ của bên thứ ba.

What is a ARCH00 file?

Data archive format used by F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon), a first-person shooter video game; includes game data referenced by the F.E.A.R. and required for the program to run; typically should not be opened manually, but can be modified using a third-party archive tool.

Cách mở .ARCH00 file

Để mở file .ARCH00 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARCH00 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARCH00

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARCH00 do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ARCH00

File .ARCH00 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *