ARIA File

? Cách mở file .ARIA? Những phần mềm mở file .ARIA và sửa file lỗi. Convert Binary ARIA file sang định dạng khác.

.ARIA File Extension

   
File name ARIA File
File Type Chipsounds Sound File
Nhà phát triển Plogue
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ARIA là file gì?

ARIA là Audio Files - Chipsounds Sound File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Plogue.

Tập tin được tạo ra bởi chipsounds, một chương trình được sử dụng để tạo ra âm thanh tương tự như trên các máy tính cũ, mái vòm, và chơi game; các cửa hàng cao cấp cài đặt âm thanh cho âm nhạc chip; sử dụng để lưu và tải cài đặt trước âm thanh.

What is a ARIA file?

File created by chipsounds, a program used for generating sounds similar to those on older computers, arcades, and game consoles; stores advanced sound settings for chip music; used for saving and loading audio presets.

Cách mở .ARIA file

Để mở file .ARIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARIA do người dùng đóng góp.

  • Plogue chipsounds
  • Aria Maestosa
  • Aria Maestosa
  • Garritan ARIA Player

Chuyển đổi file .ARIA

File .ARIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *