ARIA2 File

ARIA2 là Misc Files - aria2 Control File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.ARIA2 File Extension

   
File name ARIA2 File
File Type aria2 Control File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ARIA2 là file gì?

ARIA2 là Misc Files - aria2 Control File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin điều khiển được tạo ra và được sử dụng bởi aria2, một download tiện ích dòng lệnh; lưu trữ các thông tin tiến độ thực hiện một tải; không có nghĩa là để được mở ra.

What is a ARIA2 file?

Control file format created and used by aria2, a command-line download utility; stores the progress information of a download; not meant to be opened.

Phần mềm mở file .ARIA2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARIA2 do filegi.com tổng hợp.

  • uGet Download Manager
  • aria2
  • aria2

Chuyển đổi file .ARIA2

           

File .ARIA2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *