ARIAX File

ARIAX là Audio Files - Chipsounds XML Sound File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Plogue.

.ARIAX File Extension

   
File name ARIAX File
File Type Chipsounds XML Sound File
Nhà phát triển Plogue
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ARIAX là file gì?

ARIAX là Audio Files - Chipsounds XML Sound File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Plogue.

Tập tin được tạo ra bởi chipsounds, một chương trình dùng để tạo ra những âm thanh giống như trên máy cũ arcade, máy chơi game và máy tính; lưu trữ các cài đặt âm thanh sử dụng XML định dạng thay vì nhị phân định dạng được sử dụng với các tập tin .ARIA.

What is a ARIAX file?

File created by chipsounds, a program used to create sounds like those on older arcade machines, game consoles, and computers; stores the sound settings using XML formatting instead of the binary formatting used with .ARIA files.

Phần mềm mở file .ARIAX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARIAX do filegi.com tổng hợp.

  • Plogue chipsounds

Chuyển đổi file .ARIAX

           

File .ARIAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *