ARJ File

? Cách mở file .ARJ? Những phần mềm mở file .ARJ và sửa file lỗi. Convert N/A ARJ file sang định dạng khác.

.ARJ File Extension

   
File name ARJ File
File Type ARJ Compressed File Archive
Nhà phát triển ARJ Software
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .ARJ là file gì?

ARJ là Compressed Files - ARJ Compressed File Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ARJ Software.

lưu trữ tập tin nén bởi ARJ, một file Archiver chương trình sử dụng nén Robert Jung; bao gồm hỗ trợ tên tập tin dài, quản lý phiên bản tập tin, bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, và nhiều tài liệu lưu trữ khối lượng.

What is a ARJ file?

File archive compressed by ARJ, a file archiver program that uses Robert Jung compression; includes long filename support, file version management, data integrity protection, and multiple volume archives.

Cách mở .ARJ file

Để mở file .ARJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARJ do người dùng đóng góp.

  • RARLAB RAR
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • ARJ Software ARJ32
  • 7-Zip
  • Zipeg
  • Zipeg
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Incredible Bee Archiver
  • The Unarchiver

Chuyển đổi file .ARJ

File .ARJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *