ARO File

ARO là Web Files - SteelArrow Web Application File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tomahawk Technologies.

.ARO File Extension

   
File name ARO File
File Type SteelArrow Web Application File
Nhà phát triển Tomahawk Technologies
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ARO là file gì?

ARO là Web Files - SteelArrow Web Application File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tomahawk Technologies.

Trang web bao gồm mã SteelArrow; thường chứa chủ yếu là HTML với một phần nhỏ của thẻ SteelArrow và các kịch bản; xử lý trên máy chủ trước khi được gửi tới trình duyệt web của người dùng, tương tự như một trang .php hay ASP.

What is a ARO file?

Web page that includes SteelArrow code; usually contains mostly HTML with a small portion of SteelArrow tags and scripts; processed on the server before being sent to a user's Web browser, similar to a .PHP or .ASP page.

Phần mềm mở file .ARO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARO do filegi.com tổng hợp.

  • Web browser
  • Astro Flash Creator
  • Astro Flash Creator
  • Astro
  • AFT Arrow

Chuyển đổi file .ARO

           

File .ARO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *