ARO File

? Cách mở file .ARO? Những phần mềm mở file .ARO và sửa file lỗi. Convert N/A ARO file sang định dạng khác.

.ARO File Extension

   
File name ARO File
File Type SteelArrow Web Application File
Nhà phát triển Tomahawk Technologies
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ARO là file gì?

ARO là Web Files - SteelArrow Web Application File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tomahawk Technologies.

Trang web bao gồm mã SteelArrow; thường chứa chủ yếu là HTML với một phần nhỏ của thẻ SteelArrow và các kịch bản; xử lý trên máy chủ trước khi được gửi tới trình duyệt web của người dùng, tương tự như một trang .php hay ASP.

What is a ARO file?

Web page that includes SteelArrow code; usually contains mostly HTML with a small portion of SteelArrow tags and scripts; processed on the server before being sent to a user's Web browser, similar to a .PHP or .ASP page.

Cách mở .ARO file

Để mở file .ARO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARO do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Astro Flash Creator
  • Astro Flash Creator
  • Astro
  • AFT Arrow

Chuyển đổi file .ARO

File .ARO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *