ARP File

? Cách mở file .ARP? Những phần mềm mở file .ARP và sửa file lỗi. Convert N/A ARP file sang định dạng khác.

.ARP File Extension

   
File name ARP File
File Type 1Advanced RAR Password Recovery Setup
Nhà phát triển Elcomsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (12 Bình chọn)

File .ARP là file gì?

ARP là Settings Files - 1Advanced RAR Password Recovery Setup, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Elcomsoft.

tập tin sở thích có chứa các thiết lập chương trình cho Advanced RAR Password Recovery (ARPR), một chương trình phục hồi mật khẩu; có thể được lưu bằng cách nhấn vào nút "Save setup" và nạp bằng cách nhấn vào nút "thiết lập đọc."

What is a ARP file?

Preference file that contains the program setup for Advanced RAR Password Recovery (ARPR), a password recovery program; can be saved by pressing the "Save setup" button and loaded by pressing the "Read setup button."

Cách mở .ARP file

Để mở file .ARP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARP do người dùng đóng góp.

  • Poser Pro Application
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Alphaedit
  • NCEDIT Application
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ARP

File .ARP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *