ARR File

? Cách mở file .ARR? Những phần mềm mở file .ARR và sửa file lỗi. Convert Binary ARR file sang định dạng khác.

.ARR File Extension

   
File name ARR File
File Type 1MultiMedia Fusion Array File
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .ARR là file gì?

ARR là Developer Files - 1MultiMedia Fusion Array File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clickteam.

Tập tin được tạo ra bởi MultiMedia Fusion, một chương trình được sử dụng để xây dựng trò chơi điện tử; tiết kiệm một loạt các văn bản hoặc số mà có thể được sử dụng như giá trị trong trò chơi; thường lưu với một tập tin ứng dụng phát triển .MFA.

What is a ARR file?

File created by MultiMedia Fusion, a program used for building video games; saves an array of text or numbers that can be used as values in the game; often saved with a .MFA development application file.

Cách mở .ARR file

Để mở file .ARR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARR do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Cubase VST/32
  • Cubase VST/32
  • Microsoft Office
  • MKEditor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ARR

File .ARR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *