AS File

? Cách mở file .AS? Những phần mềm mở file .AS và sửa file lỗi. Convert Text AS file sang định dạng khác.

.AS File Extension

   
File name AS File
File Type 1ActionScript File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (27 Bình chọn)

File .AS là file gì?

AS là Developer Files - 1ActionScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một AS là một tập tin mã nguồn viết bằng ActionScript, một ngôn ngữ kịch bản ban đầu được phát triển bởi Macromedia nhưng bây giờ phát triển bởi Adobe Systems. Nó chứa các biến, chức năng, và tài liệu tham khảo để các file khác. file AS thường được sử dụng để tạo ra các ứng dụng tương tác Flash.

What is a AS file?

An AS file is a source code file written in ActionScript, a scripting language originally developed by Macromedia but now developed by Adobe Systems. It contains variables, functions, and references to other files. AS files are typically used for creating interactive Flash applications.

Cách mở .AS file

Để mở file .AS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AS do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Adobe Animate CC 2019
 • Adobe Dreamweaver 2020
 • FlashDevelop
 • FlashDevelop
 • Notepad++
 • text editor
 • MacroMates TextMate
 • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .AS

File .AS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *