ASAR File

? Cách mở file .ASAR? Những phần mềm mở file .ASAR và sửa file lỗi. Convert Binary ASAR file sang định dạng khác.

.ASAR File Extension

   
File name ASAR File
File Type Electron Archive
Nhà phát triển GitHub
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (11 Bình chọn)

File .ASAR là file gì?

ASAR là Developer Files - Electron Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GitHub.

tập tin một ASAR là một kho lưu trữ sử dụng để mã nguồn gói cho một ứng dụng sử dụng Electron, một thư viện mã nguồn mở dùng để xây dựng các chương trình cross-platform. Nó được lưu trong một định dạng tương tự như tài liệu lưu trữ .tar nơi các tập tin chứa trong các kho lưu trữ, chẳng hạn như .HTML, JS, và các tập tin CSS, được nối với nhau mà không sử dụng nén.

What is a ASAR file?

An ASAR file is an archive used to package source code for an application using Electron, an open source library used to build cross-platform programs. It is saved in a format similar to .TAR archives where files contained in the archive, such as .HTML, .JS, and .CSS files, are concatenated together without using compression.

Cách mở .ASAR file

Để mở file .ASAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASAR do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ASAR

File .ASAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *