ASAX File

? Cách mở file .ASAX? Những phần mềm mở file .ASAX và sửa file lỗi. Convert Text ASAX file sang định dạng khác.

.ASAX File Extension

   
File name ASAX File
File Type ASP.NET Server Application File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (17 Bình chọn)

File .ASAX là file gì?

ASAX là Web Files - ASP.NET Server Application File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi các ứng dụng ASP.NET Web; chứa mã chương trình được sử dụng để trả lời sự kiện cấp ứng dụng nêu ra bởi ASP.NET hoặc HttpModules; phân tích cú pháp và biên soạn trong thời gian chạy ứng dụng; sử dụng để xử lý các sự kiện trong quá trình khởi ứng dụng và tắt máy, cũng như chế biến ngoại lệ toàn cầu và các lỗi.

What is a ASAX file?

File used by ASP.NET Web applications; contains program code that is used to respond to application-level events raised by ASP.NET or HttpModules; parsed and compiled at application runtime; used for handling events during application initialization and shutdown, as well as processing global exceptions and errors.

Cách mở .ASAX file

Để mở file .ASAX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASAX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASAX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASAX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Xamarin Studio
  • MonoDevelop
  • Architect
  • Architect

Chuyển đổi file .ASAX

File .ASAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *