ASAX File

ASAX là Web Files - ASP.NET Server Application File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

.ASAX File Extension

   
File name ASAX File
File Type ASP.NET Server Application File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (17 Bình chọn)

File .ASAX là file gì?

ASAX là Web Files - ASP.NET Server Application File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi các ứng dụng ASP.NET Web; chứa mã chương trình được sử dụng để trả lời sự kiện cấp ứng dụng nêu ra bởi ASP.NET hoặc HttpModules; phân tích cú pháp và biên soạn trong thời gian chạy ứng dụng; sử dụng để xử lý các sự kiện trong quá trình khởi ứng dụng và tắt máy, cũng như chế biến ngoại lệ toàn cầu và các lỗi.

What is a ASAX file?

File used by ASP.NET Web applications; contains program code that is used to respond to application-level events raised by ASP.NET or HttpModules; parsed and compiled at application runtime; used for handling events during application initialization and shutdown, as well as processing global exceptions and errors.

Phần mềm mở file .ASAX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASAX do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Xamarin Studio
  • MonoDevelop
  • Architect
  • Architect

Chuyển đổi file .ASAX

           

File .ASAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *