ASAT File

ASAT là 3D Image Files - Assemble SAT 3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ASAT File Extension

   
File name ASAT File
File Type Assemble SAT 3D Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ASAT là file gì?

ASAT là 3D Image Files - Assemble SAT 3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mô hình 3D được lưu trong định dạng Lắp ráp SAT, một định dạng chuẩn để lưu trữ một phần 3D và lắp ráp thiết kế; thường được sử dụng bởi kỹ thuật và ứng dụng thiết kế cơ khí.

What is a ASAT file?

3D model saved in the Assemble SAT format, a standard format for storing 3D part and assembly designs; typically used by engineering and mechanical design applications.

Phần mềm mở file .ASAT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASAT do filegi.com tổng hợp.

  • 3D-Tool
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ASAT

           

File .ASAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *