ASAT File

? Cách mở file .ASAT? Những phần mềm mở file .ASAT và sửa file lỗi. Convert N/A ASAT file sang định dạng khác.

.ASAT File Extension

   
File name ASAT File
File Type Assemble SAT 3D Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ASAT là file gì?

ASAT là 3D Image Files - Assemble SAT 3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mô hình 3D được lưu trong định dạng Lắp ráp SAT, một định dạng chuẩn để lưu trữ một phần 3D và lắp ráp thiết kế; thường được sử dụng bởi kỹ thuật và ứng dụng thiết kế cơ khí.

What is a ASAT file?

3D model saved in the Assemble SAT format, a standard format for storing 3D part and assembly designs; typically used by engineering and mechanical design applications.

Cách mở .ASAT file

Để mở file .ASAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASAT do người dùng đóng góp.

  • 3D-Tool
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ASAT

File .ASAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *