ASB File

? Cách mở file .ASB? Những phần mềm mở file .ASB và sửa file lỗi. Convert Text ASB file sang định dạng khác.

.ASB File Extension

   
File name ASB File
File Type Alphacam Stone VB Macro File
Nhà phát triển Planit
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ASB là file gì?

ASB là Executable Files - Alphacam Stone VB Macro File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Planit.

Visual Basic tập tin vĩ mô được sử dụng bởi Alphacam, một chương trình CAD cho ngành công nghiệp chế biến gỗ; cửa hàng một macro người dùng định nghĩa viết bằng ngôn ngữ Visual Basic; sử dụng để thực hiện nhiệm vụ tùy chỉnh với các dự án đá và cắt đá cẩm thạch.

What is a ASB file?

Visual Basic macro file used by Alphacam, a CAD program for the woodworking industry; stores a user-defined macro written in the Visual Basic language; used for executing custom tasks with stone and marble cutting projects.

Cách mở .ASB file

Để mở file .ASB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASB do người dùng đóng góp.

  • Alphacam
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AVSnap The Professional Audio-Visual Design Software
  • EBP Mon Association
  • Dekart Private Disk
  • Dekart Private Disk

Chuyển đổi file .ASB

File .ASB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *