ASC File

? Cách mở file .ASC? Những phần mềm mở file .ASC và sửa file lỗi. Convert Text ASC file sang định dạng khác.

.ASC File Extension

   
File name ASC File
File Type 1PGP ASCII Armored File
Nhà phát triển PGP
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (136 Bình chọn)

File .ASC là file gì?

ASC là Encoded Files - 1PGP ASCII Armored File, dưới định dạng Text được phát triển bởi PGP.

Hồ ASC là một tập tin ASCII bọc thép được sử dụng bởi Pretty Good Privacy (PGP), một chương trình mã hóa được sử dụng để liên lạc an toàn. Nó chứa một thông điệp chữ ký số và có thể lưu trữ thông tin văn bản đơn giản bằng văn bản, cũng như thông tin nhị phân được mã hóa dưới dạng văn bản. file ASC cũng bao gồm một phím dưới dạng văn bản rõ ràng ký, có thể được xác nhận sử dụng phương pháp xác thực PGP.

What is a ASC file?

An ASC file is an armored ASCII file used by Pretty Good Privacy (PGP), an encryption program utilized for secure communication. It contains a digitally signed message and may store plain-text written information, as well as binary information encoded as text. ASC files also include a key as clear-signed text, which can be verified using PGP authentication methods.

Cách mở .ASC file

Để mở file .ASC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASC do người dùng đóng góp.

  • GnuPG
  • PGP Desktop
  • PGP Desktop
  • Symantec Desktop Email Encryption
  • Mozilla Thunderbird with Enigmail plug-in
  • Mozilla SeaMonkey with Enigmail plug-in
  • Mozilla SeaMonkey with Enigmail plug-in

Chuyển đổi file .ASC

File .ASC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *