ASCII File

ASCII là Text Files - ASCII Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.ASCII File Extension

   
File name ASCII File
File Type ASCII Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.4 ★ (11 Bình chọn)

File .ASCII là file gì?

ASCII là Text Files - ASCII Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản đơn giản có sử dụng mã hóa ASCII có thể được mở và chỉnh sửa với bất kỳ soạn thảo văn bản; nhiều hơn nữa thường sử dụng phần mở rộng .asc hoặc .TXT.

What is a ASCII file?

Plain text file that uses ASCII encoding that can be opened and edited with any text editor; much more commonly uses the .ASC or .TXT extension.

Phần mềm mở file .ASCII

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASCII do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center
  • Seclore FileSecure
  • Seclore FileSecure
  • Media Player Classic
  • Emacs
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .ASCII

           

File .ASCII có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *