ASHX File

? Cách mở file .ASHX? Những phần mềm mở file .ASHX và sửa file lỗi. Convert Text ASHX file sang định dạng khác.

.ASHX File Extension

   
File name ASHX File
File Type ASP.NET Web Handler File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (114 Bình chọn)

File .ASHX là file gì?

ASHX là Web Files - ASP.NET Web Handler File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Hồ ASHX là một trang web là một phần của một ứng dụng máy chủ web ASP.NET. Nó chứa tham chiếu đến các trang khác được lưu trữ trên máy chủ web được gửi tới trình duyệt web của người dùng. file ASHX được xử lý bởi của ASP.NET HTTP Handler khi một trình duyệt web của khách hàng yêu cầu các trang server.

What is a ASHX file?

An ASHX file is a webpage that is part of an ASP.NET web server application. It contains references to other pages hosted on the web server that are sent to the user's web browser. ASHX files are processed by the server's ASP.NET HTTP Handler when a client web browser requests the page.

Cách mở .ASHX file

Để mở file .ASHX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASHX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASHX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASHX do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Web browser
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .ASHX

File .ASHX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *