ASPX File

? Cách mở file .ASPX? Những phần mềm mở file .ASPX và sửa file lỗi. Convert Text ASPX file sang định dạng khác.

.ASPX File Extension

   
File name ASPX File
File Type Active Server Page Extended File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (415 Bình chọn)

File .ASPX là file gì?

ASPX là Web Files - Active Server Page Extended File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một ASPX là một Active Server Page Extended (ASPX) tập tin, mà là một trang web được tạo ra bởi các máy chủ web chạy khuôn khổ Microsoft ASP.NET. Nó chứa một hoặc nhiều kịch bản viết bằng VBScript hoặc C # mã đó được xử lý bởi máy chủ web thành HTML, mà sẽ được gửi đến trình duyệt web của người dùng. file ASPX thường được viết với Microsoft Visual Web Developer và được thiết kế cho các khuôn khổ Microsoft ASP.NET.

What is a ASPX file?

An ASPX file is an Active Server Page Extended (ASPX) file, which is a webpage generated by web servers running the Microsoft ASP.NET framework. It contains one or more scripts written in VBScript or C# code that are processed by the web server into HTML, which is sent to the user's web browser. ASPX files are often written with Microsoft Visual Web Developer and designed for the Microsoft ASP.NET framework.

Cách mở .ASPX file

Để mở file .ASPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASPX do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Adobe Dreamweaver
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Microsoft Web Platform Extensions

Chuyển đổi file .ASPX

File .ASPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *