AUP File

? Cách mở file .AUP? Những phần mềm mở file .AUP và sửa file lỗi. Convert Binary AUP file sang định dạng khác.

.AUP File Extension

   
File name AUP File
File Type Audacity Project File
Nhà phát triển Audacity
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (47 Bình chọn)

File .AUP là file gì?

AUP là Audio Files - Audacity Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Audacity.

hồ sơ dự án âm thanh được tạo ra bởi Audacity, một biên tập âm thanh miễn phí và máy ghi âm; lưu trong một định dạng XML và chứa tham chiếu đến tập tin âm thanh cũng như bất kỳ chỉnh sửa âm thanh ứng dụng; sử dụng để lưu công việc chỉnh sửa âm thanh.

What is a AUP file?

Audio project file created by Audacity, a free sound editor and recorder; saved in an XML format and contains references to audio files as well as any applied sound edits; used for saving audio editing work.

Cách mở .AUP file

Để mở file .AUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUP do người dùng đóng góp.

  • Audacity
  • Vocal Remover
  • Vocal Remover
  • Audacity, the Free, Cross-Platform Sound Editor
  • Thinklabs Phonocardiography, powered by Audacity
  • Audacity-Video
  • Audacity-Video

Chuyển đổi file .AUP

File .AUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *