ASP File

? Cách mở file .ASP? Những phần mềm mở file .ASP và sửa file lỗi. Convert Text ASP file sang định dạng khác.

.ASP File Extension

   
File name ASP File
File Type 1Active Server Page
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (111 Bình chọn)

File .ASP là file gì?

ASP là Web Files - 1Active Server Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

ASP tập tin là một trang web được tạo ra bởi một nhà phát triển web mà cư trú trên một máy chủ web và có thể chứa các kịch bản viết bằng VBScript hay JavaScript. Nó được phân tách trên máy chủ, mà tạo ra HTML được gửi tới trình duyệt của khách hàng. ASP tập tin được sử dụng phổ biến bởi các trang web ASP.NET và các trang web được lưu trữ trên máy chủ Windows chạy Microsoft IIS.

What is a ASP file?

An ASP file is a webpage created by a web developer that resides on a web server and may contain scripts written in VBScript or JavaScript. It is parsed on the server, which generates HTML that is sent to the client's browser. ASP files are commonly used by ASP.NET sites and websites hosted on Windows servers running Microsoft IIS.

Cách mở .ASP file

Để mở file .ASP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASP do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe Dreamweaver
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Limited Edition

Chuyển đổi file .ASP

File .ASP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *