ASI File

? Cách mở file .ASI? Những phần mềm mở file .ASI và sửa file lỗi. Convert N/A ASI file sang định dạng khác.

.ASI File Extension

   
File name ASI File
File Type 1Grand Theft Auto Mod Library
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (114 Bình chọn)

File .ASI là file gì?

ASI là Plugin Files - 1Grand Theft Auto Mod Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

tập tin một ASI chứa một thư viện mod sử dụng để gameplay của alter làm trong chọn Grand Theft Auto (GTA) trò chơi, chẳng hạn như GTA IV và V. Nó cửa hàng tùy chỉnh bổ sung và các kịch bản tham chiếu bởi các trò chơi rằng các khía cạnh của trò chơi Sửa hoặc thêm các tính năng mới.

What is a ASI file?

An ASI file contains a mod library used to alter gameplay in select Grand Theft Auto (GTA) games, such as GTA IV and V. It stores customized plugins and scripts referenced by the game that modify aspects of gameplay or add new features.

Cách mở .ASI file

Để mở file .ASI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASI do người dùng đóng góp.

  • Asi Loader V
  • GTA IV Asi Loader
  • GTA IV Asi Loader
  • Media Player Classic
  • Agency-Company Interface
  • Arbutus Analyzer
  • Arbutus Analyzer

Chuyển đổi file .ASI

File .ASI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *