ASL File

ASL là Settings Files - Photoshop Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.ASL File Extension

   
File name ASL File
File Type Photoshop Style
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (31 Bình chọn)

File .ASL là file gì?

ASL là Settings Files - Photoshop Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

File được sử dụng bởi Photoshop, một đồ họa chuyên nghiệp chỉnh sửa ứng dụng; chứa một phong cách có thể được áp dụng cho một đối tượng hoặc lớp; có thể bao gồm các hiệu ứng như đổ bóng, bevel, gradient, hoặc lớp phủ màu; cho phép các thiết lập xuất hiện cùng được áp dụng cho nhiều đối tượng.

What is a ASL file?

File used by Photoshop, a professional graphics editing application; contains a style that can be applied to an object or layer; may include effects such as a drop shadow, bevel, gradient, or color overlay; enables the same appearance settings to be applied to multiple objects.

Phần mềm mở file .ASL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASL do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .ASL

           

File .ASL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *