ASL File

? Cách mở file .ASL? Những phần mềm mở file .ASL và sửa file lỗi. Convert N/A ASL file sang định dạng khác.

.ASL File Extension

   
File name ASL File
File Type Photoshop Style
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (31 Bình chọn)

File .ASL là file gì?

ASL là Settings Files - Photoshop Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

File được sử dụng bởi Photoshop, một đồ họa chuyên nghiệp chỉnh sửa ứng dụng; chứa một phong cách có thể được áp dụng cho một đối tượng hoặc lớp; có thể bao gồm các hiệu ứng như đổ bóng, bevel, gradient, hoặc lớp phủ màu; cho phép các thiết lập xuất hiện cùng được áp dụng cho nhiều đối tượng.

What is a ASL file?

File used by Photoshop, a professional graphics editing application; contains a style that can be applied to an object or layer; may include effects such as a drop shadow, bevel, gradient, or color overlay; enables the same appearance settings to be applied to multiple objects.

Cách mở .ASL file

Để mở file .ASL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .ASL

File .ASL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *