ASM File

? Cách mở file .ASM? Những phần mềm mở file .ASM và sửa file lỗi. Convert Text ASM file sang định dạng khác.

.ASM File Extension

   
File name ASM File
File Type 1Assembly Language Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (34 Bình chọn)

File .ASM là file gì?

ASM là Developer Files - 1Assembly Language Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Chương trình viết bằng ngôn ngữ lắp ráp, một ngôn ngữ lập trình bậc thấp có thể được chuyển đổi sang ngôn ngữ máy; có thể được chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản và điều hành sử dụng một chương trình lắp ráp, như HLA, MASM, FASM, NASM, hoặc GAS.

What is a ASM file?

Program written in assembly language, a low level programming language that can be converted to machine language; may be edited with a text editor and run using an assembler program, such as HLA, MASM, FASM, NASM, or GAS.

Cách mở .ASM file

Để mở file .ASM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASM do người dùng đóng góp.

  • Solid Edge
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Atmel Studio
  • Pro/ENGINEER
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET

Chuyển đổi file .ASM

File .ASM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *