ASMX File

? Cách mở file .ASMX? Những phần mềm mở file .ASMX và sửa file lỗi. Convert N/A ASMX file sang định dạng khác.

.ASMX File Extension

   
File name ASMX File
File Type ASP.NET Web Service File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (12 Bình chọn)

File .ASMX là file gì?

ASMX là Web Files - ASP.NET Web Service File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

dịch vụ định nghĩa Web gọi bằng một Active Server Page (ASP tập tin); tự động biên soạn bởi ASP.NET khi yêu cầu dịch vụ này được thực hiện; có thể được truy cập qua Internet hoặc từ một mạng nội bộ.

What is a ASMX file?

Defines Web services called by an Active Server Page (.ASP file); automatically compiled by ASP.NET when a request to the service is made; can be accessed over the Internet or from a local network.

Cách mở .ASMX file

Để mở file .ASMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASMX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • progeCAD Professional
  • Xamarin Studio
  • Xamarin Studio

Chuyển đổi file .ASMX

File .ASMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *