ASWCS File

? Cách mở file .ASWCS? Những phần mềm mở file .ASWCS và sửa file lỗi. Convert Binary ASWCS file sang định dạng khác.

.ASWCS File Extension

   
File name ASWCS File
File Type Avast Compressed Skin File
Nhà phát triển Avast Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .ASWCS là file gì?

ASWCS là Settings Files - Avast Compressed Skin File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avast Software.

tập tin da được sử dụng bởi Avast, một chương trình chống virus; chứa một tập tin .ASWS nén, mà các cửa hàng một làn da thiết kế đồ họa cho Avast; sử dụng để nén da để tải lên nhanh hơn và tải về.

What is a ASWCS file?

Skin file used by Avast, an antivirus program; contains a compressed .ASWS file, which stores a graphic design skin for Avast; used for compressing skins for faster upload and download.

Cách mở .ASWCS file

Để mở file .ASWCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASWCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASWCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASWCS do người dùng đóng góp.

  • Avast Security for Mac
  • Avast Pro Antivirus
  • Avast Pro Antivirus
  • Avast Internet Security
  • Softshape Development ActiveSkin

Chuyển đổi file .ASWCS

File .ASWCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *