ASWS File

? Cách mở file .ASWS? Những phần mềm mở file .ASWS và sửa file lỗi. Convert N/A ASWS file sang định dạng khác.

.ASWS File Extension

   
File name ASWS File
File Type Avast Skin File
Nhà phát triển Avast Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .ASWS là file gì?

ASWS là Settings Files - Avast Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avast Software.

Tập tin được sử dụng bởi Avast, một chương trình chống virus cho máy tính để bàn; chứa thuộc tính hiển thị chương trình cho màu sắc, kết cấu, quy mô, hình ảnh động, minh bạch, và pop-up; sử dụng để tạo kiểu dáng da tùy chỉnh cho các cửa sổ Avast.

What is a ASWS file?

File used by Avast, an antivirus program for desktop computers; contains program display properties for colors, textures, scale, animation, transparency, and pop-ups; used for creating custom skin designs for Avast windows.

Cách mở .ASWS file

Để mở file .ASWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASWS do người dùng đóng góp.

  • Avast Security for Mac
  • Avast Pro Antivirus
  • Avast Pro Antivirus
  • Avast Internet Security
  • Softshape Development ActiveSkin

Chuyển đổi file .ASWS

File .ASWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *